Zonagans's Sleek Network - Zonagans Keeps Going And Going.

Offerter

Att lägga offerter är ju inte alltid ett jobb som lönar sig. Det finns mycket arbete bakom en offert i att räkna och mäta och se till att man väljer rätt material. När väl jobbet är utfört måste ju kunden också vara så pass nöjd att han är villig att betala för arbetet, helst i tid så att den första offerten verkligen leder till en betalning och en inkomst i form av välförtjänta pengar som sedan kan förrränta sig på bankkontot och generera en tillväxt vilket i sin tur kan investeras i nya projekt!