Zonagans's Sleek Network - Zonagans Keeps Going And Going.

Ventilation för brandrök

Jag har kollat runt lite grann efter brandgasventilatorer. Det är ju verkligen otroligt viktigt att byggnader har sådana. Speciellt om det är så att det ska vistas många personer i samma lokal. Om det börjar brinna så blir det ju ganska svårt om röken inte kan ta sig ut. Röken är nämligen det som dödar väldigt ofta vid en brand. Så därför är det otroligt viktigt att man har ventilatorer som ser till att röken tar sig ut. I vissa byggnader så är det till och med lag på att det ska finnas sådana här luckor.